Λατέρνες (1)

Κόπλερ (1)

Βάσεις Ρουλεμάν (1)

Γραναζωτά Καρέ (1)

Συμπλέκτες (4)

Μειωτήρες Παράλληλων αξόνων (4)

Μειωτήρες Πλανητικοί (1)

Πολλαπλασιαστές Παράλληλων αξόνων (4)