Γραναζωτά (4)

Εμβολοφόρα Σταθερού Κυβισμού (5)

Εμβολοφόρα Μεταβλητού Κυβισμού (6)

Orbital (16)

Αστέρες (14)